Tuesday , May 21 2024
HOME / DMCA

DMCA

Chính sách của chúng tôi là phản hồi lại các thông báo cáo buộc các hoạt động vi phạm bản quyền theo chính sách của DMCA – Digital Millennium Copyright Act. Phản hồi có thể bao gồm xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu được cho là hoạt động của chủ thể vi phạm.

Nếu chúng tôi xóa hoặc vô hiệu hóa để phản hồi lại thông báo đó, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ chủ nhân hoặc quản trị của trang web về nội dung bị ảnh hưởng bản quyền để họ có thể thông báo khiếu nại theo mục 512(g)(2) và mục (3) của luật DMCA.

Để gửi thông báo vi phạm đến chúng tôi, bạn phải cung cấp một tài liệu qua email nêu ra các mục được chỉ định bên dưới. Xin lưu ý rằng bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại, nếu bạn hoạt động vi phạm bản quyền bạn thông báo là không đúng sự thật.

Thông tin liên lạc của bạn phải bao gồm tất cả những điều sau đây:

  • Bảng báo cáo chi tiết vị trí của bài viết có bản quyền mà bạn tin rằng đã bị vi phạm hoặc các thông tin khác đủ để xác định bài viết có bản quyền bị vi phạm.
  • Tài liệu được tuyên bố bài viết vi phạm sẽ được gỡ bỏ hoặc truy cập bị vô hiệu, và thông tin hợp lý đủ để cho phép chúng tôi tìm được tài liệu.
  • Thông tin hợp lý đủ để cho phép chúng tôi liên lạc với bên khiếu nại, chẳng hạn như: địa chỉ, số điện thoại một địa chỉ thư điện tử mà tại đó bên khiếu nại có thể được liên lạc.
  • Cam đoan rằng: thông tin trong thông báo là chính xác và tôi là chủ sở hữu bản quyền.

Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tệp hoặc nội dung nào trên máy chủ của chúng tôi. Hãy báo cáo vi phạm bản quyền theo chi tiết dưới đây:

Error: Contact form not found.

dang ky getresponse mien phi
0 Shares
Share
Share
Tweet
Pin